Vážený návštěvníku, nové webové stránky Biem & Schýbal, advokátní kancelář s.r.o. naleznete zde »

O nás

„Naše zákony jsou jako velký les, mnohému se v nich už cesta spletla;
a čím hlouběji jsi do nich vlez, tím v nich méně rozhledu a světla.“

Ladislav Quis

Mgr. Jan Schýbal je advokátem s dlouholetou praxí v advokacii. V roce 2009 absolvoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Již v průběhu studia se aktivně věnoval výkonu právní praxe v advokátní kanceláři JUDr. Davida Kodery. Následně na úspěšnou spolupráci navázal a v letech 2009 – 2012 vykonával v rámci této advokátní kanceláře rovněž právní praxi advokátního koncipienta. Vzhledem k předchozím praktickým zkušenostem i osobním postojům zůstává i v současné době jeho hlavní doménou ochrana práv osob stižených škodou na zdraví. Z tohoto důvodu je také členem mezinárodní organizace PEOPIL (The Pan European Organisation of Personal Injury Lawyers) sdružující právníky zabývající se náhradou škody na zdraví. Osobní přístup ke klientům ve složitých životních situacích jej postupně vedl rovněž ke specializaci v oborech práva rodinného, stavebního a v oblasti právních vztahů k nemovitostem.

Member of PEOPIL
(The Pan European Organisation of Personal Injury Lawyers)