Vážený návštěvníku, nové webové stránky Biem & Schýbal, advokátní kancelář s.r.o. naleznete zde »

Náhrada škody na zdraví

Osobám, které byly poškozeny v důsledku úrazu či dopravní nehody nabízíme efektivní právní zastoupení v jednání se škůdcem či pojišťovnou ve věci:

  • náhrady škody na věcech
  • náhrady nákladů spojených s léčením
  • náhrady za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti
  • náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti
  • náhrady za ztrátu na důchodu
  • náhrady bolestného
  • náhrady za ztrátu společenského uplatnění

V této oblasti poskytujeme svým klientům komplexní právní služby od zajištění znaleckých posudků a přípravy podkladů až po jednání s pojišťovnou. V konkrétním případě, kdy není možné řešit věc smírně nebo kdy o navýšení odškodnění může rozhodnout jen soud, zajišťujeme rovněž přípravu žaloby o náhradu škody a následné zastupování klienta v soudním řízení.

Veškeré výše uvedené služby poskytujeme bez nároku na jakoukoli zálohu. Odměna advokátní kanceláře se odvíjí pouze od úspěchu ve věci.