Vážený návštěvníku, nové webové stránky Biem & Schýbal, advokátní kancelář s.r.o. naleznete zde »

Dotace a veřejné zakázky

Veřejné zakázky a výběrová řízení v rámci čerpání dotací z operačních programů.

1. Právo veřejných zakázek
Naše advokátní kancelář disponuje rozsáhlými zkušenostmi při přípravě a realizaci zadávacích řízení, a to jak pro klientelu na straně zadavatelů – realizátorů zadávacích řízení, tak pro klientelu na straně uchazečů o veřejnou zakázku. Veřejným zadavatelům jsme připraveni poskytnout komplexní právní poradenství při realizaci veřejné soutěže vč. přípravy veškerých zadávacích podkladů a vedení zadávacího řízení do úspěšného konce.

Klientům na straně zájemců o účast ve veřejné soutěži poskytujeme komplexní právní poradenství spočívající ve zhodnocení podmínek veřejné soutěže, zpracování nabídky, zastupování uchazeče v námitkovém či přezkumném řízením před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

2. Výběrová řízení v rámci operačních programů
Naše advokátní kancelář má rovněž bohaté zkušenosti s realizací výběrových řízení pro žadatele o čerpání dotačních prostředků z operačních programů (především programu Podnikání a inovace), tedy pro ty žadatele dotačních prostředků, soukromé subjekty, kteří jsou povinni realizovat výběrová řízení na výběr dodavatelů dle pravidel pro výběr dodavatelů příjemce dotace, č.j. 31688/12/61100/61000. Díky našim zkušenostem jsme připraveni svým klientům nabídnout velmi dostupné ceny za naše služby, a to s ohledem na náročnost konkrétního výběrového řízení již od 15.000,- Kč za úplné provedení výběrového řízení.

3. Monitoring veřejných soutěží a jejich prvotní zhodnocení
Máte zájem se účastnit výběrového řízení? Rádi Vám pomůžeme naší službou monitoringu veřejných soutěží spojenou s prvotním vyhodnocením podmínek účasti na nich a nalezením možnosti pro úspěšnou účast v zadávacím řízení.

Služby monitoringu, včetně zhodnocení 2 zadávacích řízení, nabízíme v sazbě 1.500,-Kč/měsíčně. Při větším množství požadovaných zhodnocení veřejných soutěží jsme připraveni připravit Vám individuální nabídku.