Právo IT
Právo IT

Právo IT

V rámci portfolia našich služeb nabízíme také právní poradenství v tak složitých a dynamicky se rozvíjejících oblastech práva jako je právo informačních technologií. V tomto oboru poskytujeme právní služby subjektům působícím ve vývoji, implementaci a správě softwarových řešení. Naše činnost zahrnuje zejména:

  • sepis implementačních, licenčních a servisních smluv,
  • smluvní zajištění ochrany obchodní tajemství a zákazu konkurence.

Pomůžeme vám se zorientovat ve spletitém světě zákonů!

Kontaktujte nás!