Reference

Reference

Reb Bull

Advokátní kancelář Biem & Schýbal – spojení flexibility a erudice.

ATOS

Klademe vysoký důraz na kvalitu a preciznost odvedené práce. Z tohoto důvodu dlouhodobě spolupracujeme s Advokátní kanceláří Biem & Schýbal, která nám poskytuje prvotřídní právní poradenství v oblasti práva veřejných zakázek.

SALESHOUSE

Stěžejní pro nás bylo najít advokátní kancelář, která se dokáže zorientovat ve složitých obchodněprávních případech s přesahem do dalších oborů a současně efektivně prosazovat naše práva při jednání s protistranou.

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.

Zvláště oceňujeme přehled v problematice veřejných výzkumných institucí a kvalitní právní podporu při administraci veřejných zakázek a řešení projektů.

Ústav preventivního a sportovního lékařství

Advokátní kancelář Biem & Schýbal si nás získala svým profesionálním přístupem a stoprocentní spolehlivostí.

ABBE

Advokátní kancelář Biem & Schýbal je pro nás významná právní podpora v oblasti majetkoprávních vztahů.

SMAPO, správa nemovitostí s.r.o.

Kdysi jsem byl přesvědčen, že šikovný podnikatel si obstojně poradí i v řešení právních vztahů. Pak jsem ale poznal práci advokátní kanceláře BS a dnes vím, že úspěšný a poctivý podnikatel staví především na kvalitních právních podkladech.

Organizace pro pomoc uprchlíkům

Když pomáháte lidem v tísni, nic vás nepotěší více, než když víte, že na to nejste sami…

Adventor

Není důležitějšího místa pro kvalitní a spolehlivé partnerství, než u obhájců práva a rádců ve věcech úředních. Proto si velmi vážíme lidského přístupu a špičkové práce ve prospěch našeho spolku a tudíž i všech naších klientů. Děkujeme! Michal Roškaňuk, ředitel organizace Adventor o. s.

Spolek Šalamoun

Právní pomoc lidem v nouzi, v tom je skutečná hodnota advokáta.

TRKOVSKY s.r.o.

Spolupráce s Advokátní kanceláří Biem & Schýbal nás zbavila starostí spojených s řešením právních záležitostí a umožnila nám zaměřit se v maximální míře na rozvoj našeho podnikání. Kdykoli potřebujeme řešit právní problém, obracíme se již pouze na Advokátní kancelář Biem & Schýbal.

KOVOSPOL a.s.

Pomoc Advokátní kanceláře Biem & Schýbal při zajištění kompletní a úspěšné administrace v několika výběrových řízeních realizovaných v rámci operačních programů OPPI nám ušetřila spoustu starostí i času a současně přinesla úspěch v realizovaných projektech.

B. CH. V trestním řízení jsem se ocitl v situaci, kdy jsem se poprvé v životě cítil na všechno sám. Naštěstí se ale mé obhajoby ujal Mgr. Tomáš Biem, který docílil zásadního obratu, když úspěšně hájil má práva i v řízení před Nejvyšším soudem, což nakonec vedlo ke zproštění mého neoprávněného obvinění.

Pomůžeme vám se zorientovat ve spletitém světě zákonů!

Kontaktujte nás!