Veřejné zakázky a čerpání dotací z operačních programů (OPPI, OPPK)

Veřejná výběrová řízení představují jak pro zadavatele, kteří jsou odpovědní za jejich realizaci, tak pro uchazeče, náročný a značně formalizovaný administrativní proces, nyní navíc výrazně dotčený novou právní úpravou účinnou od 1.10.2016, v němž má šanci uspět jedině ten uchazeč, který předloží po formální stránce bezvadnou nabídku a bude schopen efektivním způsobem prosadit svá práva. Zadavatel pak musí být připraven vést veřejné výběrové řízení s řádnou péčí tak, aby nebyl jeho postup shledán protiprávním. V situaci, kdy se teprve vytváří aplikační praxe k zákonu o zadávání veřejných zakázek, je důležité mít po svém boku zkušeného konzultanta, který se této problematice dlouhodobě věnuje a dokáže se vypořádat s nástrahami nové právní úpravy.

Obdobně komplikovaný je také proces výběrových řízení, konaných v souvislosti s čerpáním dotačních prostředků z vybraných operačních programů (např. OPPI, OPPK). Pro uchazeče o dotační prostředky přitom hraje významnou roli možnost vymáhat dotační nároky z uzavírané smlouvy o financování projektů, které mu byly nedůvodně odmítnuty.

V oblasti veřejných zakázek a operačních programů zajišťujeme následující právní a administrativní služby:

  • administrace výběrových a zadávacích řízení, vč. výběrových řízení realizovaných v rámci operačních programů,
  • příprava nabídek uchazečům o veřejné zakázky,
  • sepis námitek a návrhů na přezkum úkonů zadavatele,
  • zastupování před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže,
  • zastupování ve sporech z poskytování dotačních prostředků.

Pomůžeme vám se zorientovat ve spletitém světě zákonů! Kontaktujte nás!

Vaše jméno: *

Váš telefon: *

Váš e-mail:

Vaše zpráva: *