Společenství vlastníků a bytová družstva

Právní úprava týkající se problematiky společenství vlastníků a bytových družstev je bezprostředně spojena s uspokojováním bytových potřeb vlastníků bytových jednotek, resp. členů bytových družstev, přičemž se dotýká i otázek spojených se správou nemovitostí a fungováním společenství vlastníků a družstev a jejich orgánů. Naše advokátní kancelář v této oblasti dlouhodobě poskytuje zejména následující právní služby:

Společenství vlastníků

 • zakládání společenství vlastníků,
 • příprava konání shromáždění vlastníků a zajištění jeho průběhu,
 • poskytování právního poradenství ve sporech se členy společenství vlastníků,
 • změny prohlášení vlastníka budovy,
 • zajištění smluvní dokumentace a poradenství při stavebních úpravách týkajících se např. nástaveb na domě společenství vlastníků,
 • přizpůsobení stanov novému občanskému zákoníku, které musí být provedeno nejpozději do 31.12.2016.

Bytová družstva

 • zakládání bytových družstev, především v procesu privatizace obecních bytových domů,
 • přizpůsobení stanov zákonu o obchodních korporacích, které mělo být provedeno nejpozději do 30.6.2014,
 • zajištění transformace bytových družstev v procesu převodu bytových jednotek do vlastnictví členů družstva,
 • příprava konání členských schůzí a zajištění jejich průběhu,
 • sepis nájemních smluv.

Pomůžeme vám se zorientovat ve spletitém světě zákonů! Kontaktujte nás!

Vaše jméno: *

Váš telefon: *

Váš e-mail:

Vaše zpráva: *