Právní vztahy k nemovitostem

Nakládání s nemovitostmi, spočívající např. v jejich koupi, prodeji či nájmu, náleží mezi velmi časté životní situace, jejichž význam je podtržen hodnotou samotné nemovitosti. Naše advokátní kancelář nabízí jednotlivcům, realitním kancelářím, správcovským společnostem, bytovým družstvům i společenstvím vlastníků širokou právní podporu zahrnující:

  • převody bytových jednotek a ostatních nemovitostí,
  • vypořádání spoluvlastnictví,
  • nájemní vztahy k nemovitostem,
  • zřizování věcných břemen, zástavních a předkupních práv k nemovitostem,
  • poradenství v souvislosti s přípravou smluv o výstavbě,
  • řešení problematiky bytových družstev a společenství vlastníků,
  • řešení otázek souvisejících se zápisem, změnou a výmazem práv v katastru nemovitostí.

Pomůžeme vám se zorientovat ve spletitém světě zákonů! Kontaktujte nás!

Vaše jméno: *

Váš telefon: *

Váš e-mail:

Vaše zpráva: *