Právo IT

V rámci portfolia našich služeb nabízíme také právní poradenství v tak složitých a dynamicky se rozvíjejících oblastech práva jako je právo informačních technologií. V tomto oboru poskytujeme právní služby subjektům působícím ve vývoji, implementaci a správě softwarových řešení. Naše činnost zahrnuje zejména komplexní poradenství v oblasti závazkových vztahů týkající se implementačních, licenčních a servisních smluv, smluv o vývoji a zhotovení SW. Rovněž se v zásadní míře věnujeme litigační agendě, tedy sporné agendě vzešlé s plněním či porušením smluvních vztahů v oblasti ICT. 

Naše advokátní kancelář rovněž poskytuje vysoce specializované poradenství dotýkající se i dalších oblastí spojených s problematikou ICT zejména v podobě kybernetické bezpečnosti a regulace práva umělé inteligence. Partneři advokátní kanceláře Biem&Schýbal, advokátní kancelář, s.r.o., Mgr. Tomáš Biem a Mgr. Jan Schýbal se stali členy asociace ISAC (Information Systems Audit and Control Association) s cílem dalšího prohlubování své odbornosti v oblasti práva ICT, které představuje jednu z jejich hlavních právních specializací.

Naše advokátní kancelář má rovněž unikátní zkušenosti v oblasti formulace zadávacích podmínek a vedení zadávacích řízení na pořízení informačních systémů a v tomto ohledu byla i opakovaně odbornou veřejností oceněny formulované zadávací podmínky ústavem Zakázky pod lupou z.ú.

Pomůžeme vám se zorientovat ve spletitém světě zákonů! Kontaktujte nás!

Vaše jméno: *

Váš telefon: *

Váš e-mail:

Vaše zpráva: *