Advokátní kancelář Biem & Schýbal

Naše advokátní kancelár poskytuje komplexní právní servis napríc všemi významnými obory práva, tedy v právu občanském, obchodním, pracovním, správním a trestním. Klienty zastupujeme v soudním, rozhodčím a správním řízení. Sepisujeme návrhy smluv a podání, zpracováváme právní posudky a analýzy.

„NAŠÍM CÍLEM JE NALÉZÁNÍ POUZE TAKOVÝCH ŘEŠENÍ, KTERÁ JSOU PRO KLIENTA PŘÍNOSNÁ, EFEKTIVNÍ A HOSPODÁRNÁ.“

Poskytujeme poradenství v oblasti práva veřejných zakázek, a to jak uchazečům, tak zadavatelům, v oblasti korporátního práva, zejména v otázkách zakládání obchodních korporací, jejich změn a tvorby vnitřních předpisů. V rámci občanskoprávní agendy řešíme otázky náhrady škody, především pak uplatňování nároků z náhrady škody na zdraví či škody způsobené při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, řešíme také majetkoprávní spory a otázky rodinného práva. Zabýváme se právními vztahy k nemovitostem, tedy ochranou vlastnického práva, jeho převody, vypořádáním spoluvlastnictví, úpravou nájemních vztahů či věcných břemen.

„ŠKOLENÍ JE ZÁKLAD, JSME V OBRAZU, JSME AKTUÁLNÍ....“

Členové advokátní kanceláře působí jako lektoři pro obchodní korporace i veřejné instituce, a to ve všech oblastech právní specializace. Školení či semináře lze objednávat přímo v rámci advokátní kanceláře či prostřednictvím vzdělávacích agentur  Erudica s.r.o. a EDUZONE, s.r.o.

 

KONTAKTUJTE NÁS

 

Pomůžeme vám se zorientovat ve spletitém světě zákonů! Kontaktujte nás!

Vaše jméno: *

Váš telefon: *

Váš e-mail:

Vaše zpráva: *