Spolkové právo

S právní úpravou obsaženou v občanském zákoníku byla přijata i nová terminologie, kterou již osvědčené právní instituty získaly nové názvy. Tato změna dopadla rovněž na občanská sdružení, která se od 1. 1. 2014 označují staronovým názvem „spolky“. Ze zkušeností naší advokátní kanceláře víme, že spolkem nemusí být vždy pouze drobné sdružení několika málo osob. Mnohdy se jedná o organizačně a ekonomicky významné subjekty, které zajišťují nejrůznější služby v oblastech jako IT, věda, sport, kultura či ochrana lidských práv. S rozsahem členské základny spolku a jím zajišťovaných služeb se však nezbytně zvyšuje právní odpovědnost spolku a jeho orgánů.  V této oblasti nabízí naše advokátní kancelář zejména tyto služby:

  • pomoc s transformací občanských sdružení na spolky a s tím spojenou revizi stanov a vnitřních předpisů,
  • založení spolku či pobočných spolků včetně sepisu stanov a vnitřních předpisů,
  • právní poradenství pro statutární orgány spolku,
  • příprava a pomoc při konání členských schůzí.

Pomůžeme vám se zorientovat ve spletitém světě zákonů! Kontaktujte nás!

Vaše jméno: *

Váš telefon: *

Váš e-mail:

Vaše zpráva: *