Členství v asociaci ISACA

Členství v asociaci ISACA

21.02.2023

Partneři advokátní kanceláře Biem&Schýbal, advokátní kancelář, s.r.o., Mgr. Tomáš Biem a Mgr. Jan Schýbal se stali členy asociace ISAC (Information Systems Audit and Control Association) s cílem dalšího prohlubování své odbornosti v oblasti práva ICT, které představuje jednu z jejich hlavních právních specializací.

http://www.isaca.cz/cs/isaca-crc

ISACA je mezinárodní profesní asociace ISACA, která je zaměřená na oblast auditu, řízení, kontroly a bezpečnosti informačních systémů. V současné době sdružuje přes 300 odborníků z různých podnikatelských oblastí a státní správy.

ISACA se začala formovat v roce 1967. Oficiálně vznikla až v roce 1969 v USA, státě Illinois jako Asociace EDP auditorů. Během třiceti let svého působení se stala mezinárodní organizací sdružující celosvětově přes 110.000 profesionálů ve více než 200 pobočkách (local chapters). Takto rozsáhlá a rozmanitá členská základna umožňuje mezi svými členy efektivně sdílet velké množství informací a zkušeností po celém světě.

ISACA zastřešuje program mezinárodně uznávaných certifikací CISA® (Certified Information Systems Auditor), CISM® (Certified Information Security Manager), CRISC® (Certified in Risk and Information Systems Control) a CGEIT® (IT Governance Certification), organizuje mezinárodní konference a odborné semináře zaměřené na technická i manažerská témata, vytváří celosvětově platné standardy pro audit a řízení informačních technologií, vydává odbornou literaturu a časopis Information Systems Audit Journal.

ISACA založila v roce 1976 nadaci ISACF® (Information Systems and Audit Foundation), jejíž posláním je provádět rozsáhlé průzkumy a výzkum v oblasti řízení a kontroly IS/IT.

Z důvodu velkého nárůstu informačních technologií v posledním desetiletí a kritickému zvýšení jejich vlivu na úspěch v podnikání vznikl ve spolupráci s ISACA v roce 1998 IT Governance Institute. Posláním institutu je pomáhat manažerům nalézat rovnováhu mezi řízením IT a řízením podnikatelských cílů. Prostřednictvím výzkumů, pořádáním vzdělávacích seminářů a konferencí, publikací odborné literatury a poskytováním elektronických zdrojů a nástrojů pomáhá manažerům lépe chápat a efektivně řídit společnosti s využitím informačních technologií.

ISACA spolu s IT Governance Institute jsou lídry v oblasti řízení kontroly informačních technologií a poskytují v neustále se měnícím podnikatelském prostředí odborné veřejnosti profesionální servis v této oblasti.

 

Naše advokátní kancelář poskytuje unikátní zkušenosti v oblasti formulace zadávacích podmínek a vedení zadávacích řízení na pořízení informačních systémů a v tomto ohledu byla i opakovaně odbornou veřejností oceněny formulované zadávací podmínky ústavem Zakázky pod lupou z.ú. (viz např.). Zadávací řízení vedená naší advokátní kancelář pro vybrané ústavy Akademie věd ČR byly dokonce vyhodnoceny ústavem Zakázky pro lupou z.ú. vyhodnoceny jako TOP ZAKÁZKY PRO ROK 2022 (Ústav fyziky plazmatu AVČR, v.v.i.) a vysoce byla hodnocena i kvalita zadávacích podmínek pro Biologické centrum AVČR, v.v.i. a Ústav experimentální botaniky AVČR, v.v.i.

Partneři advokátní kanceláře Biem&Schýbal, advokátní kancelář, s.r.o., Mgr. Tomáš Biem a Mgr. Jan Schýbal se jako členové ISACA (Information Systems and Audit Foundation) dne 21.2.2023 účastnili klubového večera na téma "Datová analytika – jak se jí naučit a dostat do firmy mezi zaměstnance".

Pomůžeme vám se zorientovat ve spletitém světě zákonů! Kontaktujte nás!

Vaše jméno: *

Váš telefon: *

Váš e-mail:

Vaše zpráva: *