Nová metodická pomůcka pro určování výše výživného

Nová metodická pomůcka pro určování výše výživného

10.05.2022

Téměř bezprostředně po zavedení náhradního výživného do právního řádu ČR předložilo Ministerstvo spravedlnosti k veřejné diskuzi od 23.7. do 31.8.2021 systémově přepracovanou metodickou pomůcku pro určování výše výživného pro nezaopatřené děti (tabulky a přílohy).

Po dlouhém období neujasněnosti od 90. let Ministerstvo připravilo r. 2010 pro rozhodovací činnost soudů doporučující tabulky pro stanovení výše výživného. Tato pomůcka byla postavena na 5 věkových kategoriích dětí a na odpovídajících procentech podílu z čistých příjmů povinného rodiče. Z tohoto podkladu vzniklo více kalkulaček výživného, které jsou na internetu běžně dostupné. K sjednocujícímu stanovisku Nejvyššího soudu v této oblasti nedošlo, protože Nejvyšší soud zdůrazňuje nutnost posoudit každý jednotlivý případ, poněvadž u výše výživného nejde o právní otázky, ale o zjištění skutečnosti. Ministerstvo spravedlnosti po pečlivém sbírání dat z rozhodovací praxe připravilo po více než 10 letech novou metodickou pomůcku pro soudy, která ovšem není jen aktualizací aktuálně platných tabulek podle růstu výše nákladů, nýbrž zčásti novým přístupem, který zohledňuje napětí při rozhodování soudů mezi tím, kdy je třeba na jedné straně zohlednit osobitost konkrétního stavu potřeb dětí a možností rodičů a na druhé straně upevnit tzv. legitimní očekávání z rozhodování soudů o stanovení či změnách výživného, a to pro obě strany.

Tato předložená metodická pomůcka není pouze tabulkou, ale jde o rozsáhlejší, tedy méně přehledný podklad. Proto se nyní pokusíme změny oproti dosavadní praxi popsat zjednodušeně:

Právě shromáždění obsáhlých údajů z rozhodovací praxe umožňuje zodpovědně soudům či rodičům při přípravě dohody uskutečnit hlediska uvedená v posledním bodě, a zejména je pak pružně a účinně upravovat při změně situace v průběhu vývoje dítěte, jehož zájem a prospěch je zde prvořadý.

Na rámec výše řečeného je na místě doplnit, že připravená metodická pomůcka je zamýšlena nejen pro soudy, ale spíše pro laickou veřejnost, aby transparentně pomáhala rodičům se dohodnout na výživném kvalifikovaně, a případně pak požadovat a očekávat výživné, které nejvíce bude odpovídat realitě.

Pokud řešíte otázku sjednání výše výživného, obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme, kontaktovat nás můžete na info@bsak.cz.

Pomůžeme vám se zorientovat ve spletitém světě zákonů! Kontaktujte nás!

Vaše jméno: *

Váš telefon: *

Váš e-mail:

Vaše zpráva: *