Užitečné odkazy

Český úřad zeměměřičský a katastrální - nahlížení do katastru nemovitostí – aplikace umožňuje získávat vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel, staveb, jednotek (bytů nebo nebytových prostor) a práv stavby, evidovaných v katastru nemovitostí a dále informace o stavu řízení založených na katastrálním pracovišti pro účely zápisu vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem v České republice, nebo pro účely potvrzování geometrických plánů.

Portál české justice – portál umožňuje nahlížení do veřejných rejstříků a insolventního rejstříku, vyhledávání v evidenci znalců a tlumočníků či v seznamu mediátorů. Dále nabízí užitečné informace o soudech a stavu konkrétních soudních řízení.

Portál veřejné správy – portál umožňuje vyhledávat v seznamu držitelů datových schránek fyzické osoby, podnikající fyzické osoby, právnické osoby a orgány veřejné moci, které mají zřízenou a zpřístupněnou datovou schránku. Na portálu dále naleznete řadu užitečných rad a doporučení pro řešení životních situací.

Nejvyšší správní soud – server Nejvyššího správního soudu umožňuje pohodlné vyhledávání v rozhodnutích správních soudů.

Nejvyšší soud ČR – server Nejvyššího soudu nabízí možnost snadného vyhledávání v rozsudcích a stanoviscích tohoto vrcholného soudního orgánu.

Ústavní soud ČR – server Ústavního soudu poskytuje přístup k nálezům, usnesením a stanoviskům vrcholného orgánu ochrany ústavnosti v ČR.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže – webové stránky tohoto úřadu umožňují nahlížet do sbírek rozhodnutí ve věci zadávání veřejných zakázek a ochrany hospodářské soutěže.

Pomůžeme vám se zorientovat ve spletitém světě zákonů! Kontaktujte nás!

Vaše jméno: *

Váš telefon: *

Váš e-mail:

Vaše zpráva: *